Melden
Buurtpreventieteams zien als geen ander als er iets mis is in hun buurt of wijk. Meldingen met betrekking tot de openbare ruimten kunnen direct doorgegeven worden aan het Klant Contact Centrum van de gemeente.  Deze meldingen kunnen zeer gevarieerd zijn. Voorbeelden hiervan zijn defecte straatverlichting of gevaarlijke begroeiing. Alle meldingen die binnenkomen worden direct doorgegeven aan het team Wijkbeheer dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van de openbare ruimte. De gemeente heeft zich als doel gesteld meldingen binnen acht dagen af te handelen. Melden die een langere doorlooptijd hebben, worden mogelijk later dan in acht dagen afgehandeld.

Bereikbaarheid
Het Klant Contact Centrum van de gemeente Sittard-Geleen telefonisch bereikbaar via 14046.

Omdat het belangrijk is dat alle meldingen die te maken hebben met de openbare ruimten adequaat worden afgehandeld, kunnen de buurtpreventieteams deze meldingen direct doorgeven aan het Klant Contact Centrum van de gemeente.  

De gemeente ondersteunt de buurtpreventieteams financieel, organiseert cursussen en verstrekt hen de nodige materialen.

Uitrusting en verzekering

Deelnemers aan een buurtpreventieteam worden volledig uitgerust door de gemeente.  Materialen per lid:

  • · veiligheidsjas met opschrift ‘Buurtpreventie Sittard-Geleen’
  • · zaklantaarn   
  • · notitieblokje
  • · deelnamebewijs

Verzekering
Alle leden van de teams zijn door de gemeente verzekerd voor ongevallen, schade en aansprakelijkheid tijdens de uitvoering van hun activiteiten voor het buurtpreventieteam, voor zover deze niet gedekt is door een eigen verzekering.