Omdat het belangrijk is dat alle meldingen die te maken hebben met de openbare ruimten adequaat worden afgehandeld, kunnen de buurtpreventieteams deze meldingen direct doorgeven aan het Klant Contact Centrum van de gemeente.  

De gemeente ondersteunt de buurtpreventieteams financieel, organiseert cursussen en verstrekt hen de nodige materialen.

Uitrusting en verzekering

Deelnemers aan een buurtpreventieteam worden volledig uitgerust door de gemeente.  Materialen per lid:

  • · veiligheidsjas met opschrift ‘Buurtpreventie Sittard-Geleen’
  • · zaklantaarn   
  • · notitieblokje
  • · deelnamebewijs

Verzekering
Alle leden van de teams zijn door de gemeente verzekerd voor ongevallen, schade en aansprakelijkheid tijdens de uitvoering van hun activiteiten voor het buurtpreventieteam, voor zover deze niet gedekt is door een eigen verzekering.