Waar komt buurtpreventie vandaan?

Buurtpreventieteams zijn opgericht naar het voorbeeld van Neighbourhood Watches in Amerika en Groot-Brittannië. Deze projecten waren een antwoord op een vloedgolf aan kleine criminaliteit. Neighbourhood Watch is een vorm van buurtpreventie waarbij buurtbewoners zich inzetten voor de veiligheid van hun buurt. Buurtpreventie is niet alleen een aanpak om de criminaliteitsstatistieken te verbeteren, maar ook om buurten te creëren waar mensen zich veilig en geborgen voelen. Een buurt waar het fijn is om te wonen. En die veilige buurt begint bij uzelf.

Doelstelling

Het doel van buurtpreventie is een veilige en leefbare buurt. Een buurt waarin het fijn is om te wonen en waar bewoners oog hebben voor elkaar en de problemen in hun buurt. Een team bestaat uit samenwerkende, betrokken bewoners die zich georganiseerd hebben en actief inzetten voor hun buurt. Door zelf aan de slag te gaan, worden vormen van criminaliteit zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde bestreden. De buurtpreventieteams hebben oog voor hun omgeving tijdens de voet- en fietsronden. Daarnaast geven ze preventietips aan medebewoners. Ook kunnen ze adequaat handelen in een vroeg stadium en zo mogelijk een probleem voorkomen. Zo nodig kan het team een beroep doen op partners als gemeente, politie, woningstichting, jongerenwerk enz. Buurtpreventie is een initiatief van, voor en door bewoners.