© Copyright 2019 Dagblad DeLimburger.

Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Vrijdag, 01 november 2019

 

Eén dag patrouilleren tegen inbraken

BUURTBEWONERS


GELEEN

DOOR MARTINE ZWETS

Het landelijke initiatief is een stille dood gestorven, maar de buurtpreventieteams in Geleen gaan onvermoeibaar door. Tijdens ‘1 dag niet!’ lopen buurtbewoners een avond mee door de buurt om inbraken te voorkomen.

Het is het vijfde jaar dat de buurtpreventieteams van Geleen Zuid/Kluis, Geleen Centrum en Geleen Lindenheuvel ‘1 dag niet!’ organiseren - een avond tegen woninginbraak - waarbij buurtgenoten mee door de buurt lopen. „Als er twintig mensen in gele hesjes door de wijk lopen, zal de gemiddelde inbreker zich toch even achter de oren krabben”, zegt Ronald Otten, coördinator Buurtpreventie Geleen Zuid/Kluis en Geleen Centrum/Fortunapark.

Door buurtgenoten mee te laten lopen, hoopt Otten bewustwording rond woninginbraken te vergroten. „Het is tweeledig. We leren ze alert te zijn op verdachte situaties, maar vragen hen ook andere mensen te attenderen op onveilige situaties. Bijvoorbeeld: een kliko die buiten tegen een garage met plat dak staat. Dat is een makkelijk opstapje voor een inbreker. Daar moet je soms even op wijzen.”

‘1 dag niet!’ is overigens wat gedramatiseerd, want het is niet zo dat er in Geleen geen dag voorbijgaat zonder inbraak. In Geleen werd in juli 2019 vier keer ingebroken in een woning, in augustus acht keer en in september vijftien keer, blijkt uit cijfers van de politie. De donkere dagen zijn wel extra interessant voor inbrekers, weet Otten. „Donkere huizen, en mensen laten hun gordijnen vaak open. ”Extra handjes voor de teams zijn dus altijd welkom. „Maar de actie vrijdag (vandaag, red.) is eenmalig. Dat wil niet zeggen dat we niet hopen dat we er één of twee mensen aan overhouden. We zijn altijd op zoek naar ogen en oren in de buurt.”

De avond begint vandaag om 18.00 uur bij wijksteunpunt Amusant. Vanaf 19.15 uur wordt er door de wijken gelopen.

 

© Copyright 2019 Dagblad DeLimburger.
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW,  wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Maandag, 27 mei 2019

foto_opruimactie_Lahrhof_Haagsittard.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leden van het Buurtpreventieteam Lahrhof sloten zaterdagmiddag  hun opruimactie af.

 

BUURTPREVENTIETEAM
Sittardse wijk honderd kilo zwerfvuil lichter

 

SITTARD
Buurtpreventieteam Lahrhof-Haagsittard ruimde een week lang zwerfvuil op in de Sittardse wijk. Dat leverde
rond de honderd kilo afval op. De actie zal vaker nodig zijn, vrezen de leden.

 

DOOR GEERTJAN CLAESSENS
Een halve fiets, een T-shirt,  babyslofjes, een pak kattenbakkorrels,  wietzakjes,  lachgaspatronen, snoeppapiertjes,
blikjes, flesje en hondenpoep.  Zomaar een greep uit het  zwerfvuil dat negen leden van het  Buurtpreventieteam Lahrhof-
Haagsittard afgelopen week opruimden.

Samen maakten ze de wijk rond de honderd kilo zwerfvuil lichter. Hard nodig, vinden ze. Volgend jaar wil het team samen met de basisschool in de wijk meedoen aan de landelijke actie van NLdoet, zodat ook jongeren bewust worden van de noodzaak  afval op te ruimen.

De actie leverde niet alleen kilo’s afval op, maar moet ook bijdragen aan de bewustwording en de bekendheid van het buurtteam. Ook dat lukte deels: er meldde zich een nieuw lid aan. Het buurtteam wil bijdragen aan de veiligheid in de wijk. De leden patrouilleren geregeld door de wijk. Ze melden verdachte situaties bij de wijkagent en gedumpt afval bij de gemeente via de app BuitenBeter. 

De opruimactie leverde afgelopen week vooral enthousiaste reacties op. Maar op hun controlerondes door de wijk worden leden soms wat  minder positief benaderd. Vooral als ze mensen aanspreken die overlast veroorzaken of overtredingen begaan, krijgen ze soms te maken met intimiderend gedrag.

 

 

Kasteelpark Born was 6 juli het decor voor de jaarlijkse bijeenkomst van alle gemeentelijke buurtpreventieteams en hun samenwerkingspartners. Doel van de avond was om mensen te enthousiasmeren voor het buurtpreventieteam en om alle deelnemers te bedanken voor hun belangrijke werk. Behalve een speech van de burgemeester was er die avond ook een uitdagende speurtocht en een uitgebreid buffet. De organisatie van deze bijeenkomst was dit keer in handen van de preventieteams in Born. Manuel Janssen, coördinator van buurtpreventieteam

Hondsbroek-Aldenhof en mede-organisator van de avond, vertelt over hun werk.

 

“We zijn de ogen en oren van de wijk. Via de Buiten-Beter-app melden we onregelmatigheden bij de gemeente. Daarmee hebben we al veel resultaat geboekt. Kapotte straatlantaarns zijn gerepareerd, losse stoeptegels zijn recht gelegd, de hoeveelheid zwerfafval is afgenomen, overhangende bomen en struiken worden sneller gesnoeid en twee onverlichte kruisingen hebben straatlantaarns gekregen.” Buurtpreventieteams krijgen sinds dit jaar van de politie wekelijks de zogenaamde CAS-resultaten (CAS staat voor Criminaliteits Anticipatie Systeem). Daardoor kunnen ze gerichter de ‘hotspots’ bezoeken. Dat de inzet van buurtpreventieteams werkt, blijkt ook

uit de cijfers. In de eerste helft van 2018 zijn maar liefst 60% minder inbraken gepleegd dan in de eerste helft van 2017.

 

Actief team

“Buurtpreventie Hondsbroek-Aldenhof is een heel actief team”, vertelt deelnemer

Meta Geurten. Maar net als bij de andere teams, kunnen we nog wel wat versterking gebruiken. “Het is vrijwilligerswerk, maar het is niet vrijblijvend. We hebben een groepsapp waarin we de looprondes verdelen. De communicatie loopt soepel.” Manuel en Meta zijn ook tevreden over de communicatie met en reactie van de BOA’s en de wijkagent. “We signaleren bijvoorbeeld vernielingen en hardrijders bij de wijkagent. Die reageert daar meestal snel op. Dat is ook nodig om de leden enthousiast te houden. Als meldingen niet worden opgepikt, verlies je de motivatie om dingen aan te kaarten.”

 

Sociale functie

Buurtpreventieteams hebben ook een sociale functie. “Mensen spreken ons eerder aan dan dat ze naar de politie of gemeente stappen”, weet Manuel. “Zelf benaderen we  mensen ook actief, bijvoorbeeld hangjongeren als buurtbewoners last van ze hebben. Jongeren verdienen wat ons betreft een eigen plek in de wijk.” Meta doet tot slot nog een oproep: “We zijn een hele leuke, gezellige club. We hebben regelmatig leuke uitjes en één keer per jaar een avond zoals deze. Wandelen is goed voor iedereen en de wijk wordt er veiliger en leefbaarder van, dus kom erbij!”

 

Wilt u meer weten over buurtpreventie of lid worden van het buurtpreventieteam in uw wijk? Kijk dan op www.buurtpreventiesittard-geleen.nl

 

Buurtpreventieteam Hondsbroek-Aldenhof uit Born, van links naar rechts: Manuel Janssen, Eugène Gulikers, Pascalle Gulikers, Willy Janssen, John Klein, Meta Geurten, Jochen Knarren, Mikel Severijnen

Buurtpreventieteam Hondsbroek-Aldenhof uit Born, van links naar rechts:

 

1 april 2018 
Sittard-Geleen nieuws

Op zaterdag 31 maart presenteerden de leden van het nieuwe Buurtpreventieteam Limbrichterveld zich in het winkelcentrum aan de buurtbewoners.
Op dinsdag 3 april start het team van in totaal elf mensen met hun rondjes door de wijk. Dat gebeurt – met uitzondering van de zondag – dagelijks in groepjes van twee.
Het Buurtpreventieteam wil daarmee een bijdrage leveren aan de veiligheid en de leefbaarheid in de buurt. Zo zullen zij verdachte situaties melden bij de politie en zaken als losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting, afvaldumping en kapot straatmeubilair melden bij de gemeente. En ook andere zaken in de buurt die verbeterd kunnen worden komen daarbij wellicht in beeld.
Het Buurtpreventieteam kan nog versterking gebruiken. “Mensen die ons willen steunen en/of helpen zijn van harte welkom,” zegt Han van Mourik, lid van het nieuwe Buurtpreventieteam.
Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan Saskia van Eeken of Han van Mourik.

Foto_buurtpreventieteam_Limbrichterveld.jpg

Foto Buurtpreventieteam Limbrichterveld

 

De Limburger 25-01-2018

Sittard-Geleen kan niet met cijfers aantonen dat buurtpreventie werkt. Wel bestaat het ‘vermoeden’ dat criminaliteit door inzet van buurtapps en -teams daalt.

Het effect van het betrekken van burgers bij de veiligheid in hun wijk blijkt lastig meetbaar. Dat meldt burgemeester Sjraar Cox van Sittard-Geleen in een evaluatie over de inzet van buurtpreventieteams en WhatsAppgroepen in de gemeente.

"Er is wel een vermoeden" dat buurtpreventie invloed heeft op vermindering van criminaliteit en overlast in wijken, "maar dit kan niet aan de hand van cijfers aangetoond worden". 

Criminaliteitscijfers
Cox heeft de criminaliteitscijfers van wijken en dorpen in zijn gemeente over de afgelopen drie jaar gelegd naast de gegevens over actieve buurtteams en appgroepen. "Niet in alle wijken waar buurtpreventieteams en WhatsAppgroepen actief zijn, is een daling van criminaliteit te zien", meldt Cox in een brief aan de commissie Handhaving. "Het is niet bekend of in die wijken andere factoren de criminaliteit hoog houden, noch is bekend hoe actief WhatsAppgroepen functioneren."

Daar staat tegenover dat er wel degelijk ook voorbeelden bestaan van arrestaties die politie kon verrichten dankzij oplettende burgers en de inzet van appgroepen.

Woninginbraken
Ook valt op dat in de meeste wijken waar burgers buurtpreventieteams vormen en herkenbaar op straat aanwezig zijn, het aantal woninginbraken fors is gedaald. Maar ook hier blijkt uit cijfers dat er buurten zijn waar dat effect niet zichtbaar is (de wijken De Kluis in Geleen en Kemperkoul in Sittard).

Toch heeft buurtpreventie volgens Cox duidelijk zin. De sociale betrokkenheid en saamhorigheid in de wijk groeien. En volgens Cox vergroten de initiatieven wel het ‘gevoel van veiligheid’ onder inwoners.

Oplettendheid
De extra oplettendheid van burgers levert de politie ook regelmatig concrete tips op die bruikbaar zijn bij de opsporing van verdachten. Ook maken burgers elkaar alert op preventieve maatregelen om bijvoorbeeld inbraak te voorkomen. Zo spreken buurtpreventieteams wijkbewoners aan op gedrag.

In Sittard-Geleen zijn voor zover bij de gemeente bekend, nu ruim zestig appgroepen actief.

In 2015 werd het eerste buurtpreventieteam opgericht in Geleen-Zuid. Inmiddels zijn er in acht wijken dit soort teams. De wijken Hoogveld en Lindenheuvel komen daar mogelijk nog bij.

 foto_25-01-2018_de_limburger.jpg

De gemeente geeft met borden aan in welke wijken burgers zich inzetten voor buurtpreventie.Foto: Ermindo Armino