Persbericht Sittard-Geleen, 22 april 2016 – Vandaag, ruim een jaar na de oprichting van het Buurtpreventieteam Geleen Zuid/ Kluis, onthulde burgemeester Sjraar Cox een bord op de hoek van de Frans Erenslaan/ Kluis. Het bord geeft aan dat er een buurtpreventieteam actief is in deze wijk. Bij gelegenheid van de onthulling kijkt het team terug op een succesvol eerste jaar. Sindsdien zijn er in Sittard-Geleen vijf Buurtpreventieteams bij gekomen.

Buurtpreventieteams signaleren onveilige situaties maar ook verdachte situaties en bijvoorbeeld zaken in de openbare ruimte die verbetering behoeven. De buurtpreventieteams werken ook preventief. Ze geven aan bewoners voorlichting over brand- of inbraakpreventie. Deze teams zijn extra ogen en oren in de wijk, waarmee zij bijdragen aan de veiligheid, leefbaarheid en betrokkenheid in hun wijk. Uitgangspunt blijft een gezamenlijke aanpak van bewoners, politie, gemeente en andere partners. Burgemeester Cox: “Met een grondige screening vooraf en overheidstoezicht zorgen we ervoor dat de teams op de juiste wijze hun werk kunnen doen zonder een verlengstuk van de politie te worden.”  

Buurtpreventieteam Geleen Zuid/ Kluis

De resultaten van de inzet van buurtpreventieteams zijn zicht- en meetbaar. Dat blijkt uit de succesverhalen in andere gemeenten, zoals de gemeente Bergen op Zoom. Vaak zitten de successen al in kleine aanpassingen of veranderingen. Met buurtpreventie op straat neemt ook duidelijk criminaliteit af. Zo zijn er in andere gemeenten met buurtpreventieteams minder vernielingen, minder overlast van jongeren en minder inbraken vastgesteld. Ook het team Geleen Zuid/ Kluis kijkt terug op een succesvol eerste jaar. Zo boekten zij goede resultaten door vroegtijdig zaken te signaleren. Dit heeft er onder meer toe geleid dat de politie onderzoek kon uitvoeren. Ruim 300 meldingen zijn er inmiddels gedaan. Buurtbewoners spreken teamleden aan en attenderen het team op onveilige situaties. Door tussenkomst van het team krijgt een bewoner nu de zorg die hij nodig heeft. Verder dragen het goede contact met gemeente en wijkagent bij aan de positieve resultaten.

Fotobijschrift : links van het nieuwe bord burgemeester Sjraar Cox en rechts van het bord Ronald Otten (coƶrdinator buurtpreventieteam Geleen Zuid/Kluis. Verder op de foto alle leden van het buurtpreventieteam

 

Fotobijschrift : links van het nieuwe bord burgemeester Sjraar Cox en rechts van het bord Ronald Otten (coördinator buurtpreventieteam Geleen Zuid/Kluis. Verder op de foto alle leden van het buurtpreventieteam