Persbericht Sittard-Geleen, 25 oktober 2016 - Wat kan je zelf doen om een inbraak te voorkomen? Veel, zo weten preventiespecialisten. Daarom krijgt Nederland op vrijdag 28 oktober een derde nationale actiedag tegen woninginbraken: ‘1 dag niet’. Het initiatief wil burgers bewustmaken van hun eigen preventierol in de strijd tegen woninginbraak. Het biedt een podium aan initiatieven die de burger zelf op poten zet om elkaar bewust te maken en te informeren. Op 1dagniet.nl kan iedereen een eigen initiatief posten en staan tal van preventietips en originele ideeën van andere initiatiefnemers.

1 dag niet

De campagne rond inbraakbestrijding werd voor de eerste keer in 2013 gelanceerd als burgerinitiatief. De bedoeling is om burgers, ondernemers, scholen en verenigingen te laten nadenken over wat zij zelf kunnen doen om hun huis, straat of buurt veilig te houden. Burgemeester Sjraar Cox: “Het is fantastisch om te zien dat de campagne door zoveel mensen en organisaties gedragen wordt. Veel positieve initiatieven die inwoners in of rond hun huis, straat of wijk organiseren, verminderen de kans op inbraak aanzienlijk. Inwoners dragen op deze wijze ook bij aan een daling van de woninginbraken in onze gemeente.”

Acties in de wijken

Veel preventieteams in onze stad doen mee aan de nationale actiedag. Zo is buurtpreventie Ophoven de hele dag zichtbaar aanwezig in de wijk. Op de kruising Geuweg/Rijksweg en op het veld aan de Dr. Poelslaan worden  informatiestands geplaatst. Bovendien worden bewoners uitgenodigd een ronde mee te lopen. Tijdens deze korte wandelingen wordt uitgelegd wat buurtpreventie doet en wat de wijkbewoners zelf kunnen doen tegen woninginbraken. Het buurtpreventieteam van Kollenberg-Leyenbroek-Park presenteert een soortgelijke actie. De betreffende stands worden geplaatst bij de Vijverweg/Bernhardlaan en het monument. Buurtpreventieteam Geleen Zuid & Kluis gaat net als team Baandert de hele avond op pad en kijkt rond met een ‘inbraakpreventieve’ blik. Daarbij legt het team als waarschuwing  de zogeheten voetafdrukken van inbrekers neer op plekken waar ingebroken kan worden. Alle teams werken nauw samen met de wijkagent.