“Is de deur wel op slot ?”

De zon is weer aan het schijnen en dan laten we al gauw de ramen openstaan of trekken we ‘even snel’ de deur achter ons dicht. Gelukkig kunnen al een paar simpele handelingen een inbraak voorkomen. Doe altijd de ramen dicht en de deur op slot, dan kun je tenminste ontspannen deze zomer.

Maak het inbrekers niet te makkelijk.

www.maakhetzeniettemakkelijk