Gezocht......

Betrokken wijkbewoners die een bijdrage willen leveren aan een veiligere en schonere wijk!

Het buurtpreventieteam bestaat uit een groep betrokken en enthousiaste wijkbewoners die minimaal een keer per week, in koppels van minimaal 2 personen, zichtbaar door de wijk lopen. Wij signaleren onveilige situaties, afvaldumpingen, defecte straatlantaarns, verzakte stoepen. Eigenlijk alles in de openbare ruimte heeft onze aandacht.

Ook letten we op inbraakgevoeligheid bij woningen en bedrijven, en participeren we in acties in samenwerking met bijvoorbeeld de wijkagent (zoals het fietsproject Zuidhof).

Wij hebben korte lijntjes met de wijkagent, de gemeente, woningbouwverenigingen en andere sociale partners. Een aantal keren per jaar vindt een overleg plaats met het voltallige buurtpreventieteam de wijkagent en gemeente. Daarbij sluit ook vaak een andere sociale partner aan.

Wij proberen (met succes!!!) de leefbaarheid in onze wijk te vergroten, en met 16 vrijwilligers komen we al een eind, we willen het liefst dagelijks in de hele wijk gezien worden en daarvoor is uitbreiding nodig.

Heb je interesse om in een enthousiaste groep betrokken wijkbewoners mee te zorgen voor een veiligere, schone en socialere wijk....overweeg dan eens je aan te sluiten bij het buurtpreventieteam Geleen-Zuid en de Kluis.

Interesse?
Stuur een e-mail naar: buurtpreventie.geleenzuidkluis@gmail.com

Of kijk op: http://www.buurtpreventiesittard-geleen.nl